OPETUSMATERIAALI

Kirjallisuus

Tarjoamme CAD/CAM-koulutusta Pro/Engineer-ohjelmistolla, joka nykyään tunnetaan Creo Parametric nimellä. Vertex G4 koulutusta tarjoamme Vertex Systems Oy:n kautta.

Klaava-median kautta on saatavilla Creo-ohjelmistoa varten useita tuottamiamme kirjasarjoja .

CREO Elements / Pro

3D -suunnittelu valmistuksen ehdoilla

Tämä kirjasarja on tarkoitettu Creo Elements/Pro-ohjelmiston, tunnetaan myös nimellä Pro/Engineer, opaskirjaksi. Kirja painottuu tuotteiden mallintamiseen ja valmistukseen eri tavoilla unohtamatta lujuusopillista puolta. Kirja soveltuu käytettäväksi kurssikirjana sekä myös ohjelmiston itseopiskeluun. Kirjasarja antaa perustietoja tietokoneavusteisen suunnittelun ja valmistuksen alueella myös muidenkin ohjelmistojen käyttäjille.

Lataa ilmainen näyte Creo Elements/Pro 3D-suunnittelu valmistuksen ehdoilla -kirjasta tästä.

Neliosaisen kirjan osat ovat:

  • Osa 1/4 CAD
  • Osa 2/4 FEM
  • Osa 3/4 CAM
  • Osa 4/4 CNC

Lue lisää ja tilaa tästä

Creo Parametric

Modeling, Milling, Basic Turning, Mill-Turn

Extensive guides for learning how to use the Creo Parametric software for 3D design for manufacturing. Design for manufacturability, DFM, is a product design method that enables efficient manufacturing of products. The guide is published as a series of four individual PDF ebooks.

Each book can be used as a textbook during a course or for self-studies. All the templates, formats, sheets and parts showed in each book are available for download. Download links can be found inside the books.

Series of the book are:

  • Creo Parametric Modeling for Manufacturing
  • Creo Parametric Milling
  • Creo Parametric Basic Turning
  • Creo Parametric Mill-Turn

Read more and order here