PALVELUT

 

FEM -analyysit

Gold Cam toteuttaa ammattitaidolla FEM -analyysit eli lujuuslaskennat tietokoneavusteisesti. Laskennalla pyritään rakenteen muodon ja materiaalin käytön optimointiin sekä varmistetaan rakenteen kestävyys.

Jo suunnitteluvaiheessa varmistettu rakenteen lujuus välttää kalliita ja vaarallisia suunnitteluvirheitä. Parhaimmillaan saavutetaan jo valmis tuote, jolloin säästytään useiden prototyyppien valmistamiselta ja testaamiselta.

Lujuuslaskennassa tutkitaan rakenteessa esiintyvät jännitykset, siirtymät ja värähtelyt. Selvitysten perusteella rakenne optimoidaan niin, että se on turvallinen ja kestää tarvittavat kuormat, mutta on valmistuskuluiltaan mahdollisimman edullinen.

FEM -analyysiin liittyvät palvelumme:

  • Osien ja kokoonpanojen lujuusanalyysit
  • Teräsrakenteet
  • Lämpöanalyysit, U-arvon laskenta
     

Osien ja kokoonpanojen lujuusanalyysit:

Teräsrakenteet:

 


Lämpöanalyysit, U-arvo laskenta seinärakenteille:

 

Analyysit erilaisille rakenteille:

Lämpötilajakautuma:

Verifiointiesimerkin seinä koostuu:
Betoni 50mm, mineraalivilla 100mm ja betoni 100mm.
U-arvo = 0.48. Ei täytä SRMK C3 (2010) vaatimusta 0,17 W/m2K